U okviru projekta, pored velikog broja prezentacija učesnicima su dostupni i materijali koji se odnose na projektne aktivnosti i jačanje preduzetničkih kompetencija. O novitetima u oblasti poljoprivrede, učesnici imaju prilike da se više upoznaju u materijalu «IKT i inovacije u razvoju agrobiznisa» koji je pripremila Alma Šećerbegović (preuzmi ovdje). Informacije o tome šta je potrebno za lično usavršavanje i rad u agrobiznisu, i koje su to kompetencije važne za mlade ljude, pripremili su Marko Stojanović i Jelena Nastić Stojanović u materijalu «Preduzetničke kompetencije u obrazovanju i obuci(preuzmi ovdje)

Prof.dr Tamara Stojanović je za učesnike pripremila materijal pod nazivom „Oblici preduzetničkog organizovanja i finansijski aspekti upravljanja agribiznisom», u kome se mogu naći sve nophodne informacije vezane za pokretanje i vođenje sopstvenog biznisa (preuzmi ovdje). O specifičnostima pripreme i realizacije projekta govori materijal pod nazivom „Projektni ciklus u razvoju poljoprivrede i agrobiznisa“ pripremljen od strane Marka Stojanović i Jelena Nastić Stojanović (preuzmi ovdje). Nadamo se da će materijali biti od koristi ne samo mladim agropreduzenicima već i drugim zainteresovanim pojedincima za sticanje novih znanja i veština.

Post a Comment