Fabrika stočne hrane „Farmofit“ iz Gradiške prepoznala je ulogu i značaj projekta „Agropreduzetnik“, kojeg implementira Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banja Luci, a finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih država u Bosni i Hercegovini. Obzirom na cilj projekta, koji se odnosi na pružanje podrške mladim liderima u domaćem agrarnom sektoru, „Farmofit“ je samoinicijativno predložio projektnom timu partnerstvo na osposobljavanju i osnaživanju budućih agropreduzetnika.

U pomenutom projektu „Farmofit“ će imati ulogu prijatelja projekta, koji će obezbijediti podršku implementaciji istog na nekoliko načina. Prije svega, stručno osoblje „Farmofita“ održaće gostujuća predavanja za korisnike projekta, iz oblasti kao što su pokretanje biznisa u poljoprivredi, značaj i uloga marketinga u agrobiznisu, dok će se posebna pažnja obratiti na uslove koje zahtijeva savremeno tržište rada u agrarnom sektoru. Nadalje, „Farmofit“ će obezbijediti poklon materijale za sve korisnike projekta, kao i novčanu nagradu za najbolji poslovni plan, koji će se odabrati na kraju implementacije projekta.

Na ovaj način, „Farmofit“ će dati doprinos u ispunjavanju jednog od svojih strateških ciljeva, a koji se odnosi na pružanje podrške mladim farmerima, koji već u značajnoj mjeri preuzimaju primat u domaćem agrarnom sektoru.

O kompaniji ”Rapić” d.o.o.

Kompanija „Rapić“ d.o.o. iz Gradiške je bosanskohercegovački lider u proizvodnji gotove stočne hrane za sve vrste i kategorije životinja, koja se na tržište plasira pod brendom „Farmofit“. Pored pomenute osnovne djelatnosti, kompanija „Rapić“ je i zastupnik respektabilnih regionalnih brendova za bh tržište, kao što su sjemena Instituta za kukuruz „Zemun polje“, te mineralna đubriva „Petrokemija“ iz Kutine. Tokom više od trideset godina postojanja i rada, „Rapić“ d.o.o. je postao sinonim za organizaciju koja pored direktnih i najvažnijih inputa u poljoprivrednoj proizvodnji (stočna hrana, sjemena i mineralna đubriva), svojim korisnicima i partnerima obezbježuje i redovnu stručnu savjetodavnu podršku, usluge vlastite savremeno opremljene laboratorije, organizaciju kooperantske proizvodnje, usluge prevoza, špedicije i dr. Zbog pomenutog integralnog prostupa u podršci domaćim poljoprivredicima, „Farmofit“ je postao, kao što slogan brenda kaže – „PRIRODAN IZBOR“. 

Post a Comment