Carla BARBIERI

Carla je redovni profesor i stručni stručnjak za održivi turizam na Državnom univerzitetu Sjeverne Karoline (SAD). Doktorske studije završila je na Državnom univerzitetu u Mičigenu u oblasti parkova, rekreacije i turizma. Nakon doktorske diplome, pridružila se Fakultetu za turizam na Univerzitetu Missouri kao docent. Barbieri je 2012. godine osnovala Agritourism & Societal Well-being Lab koji organizuju istraživanja i aktivnosti u cilju povećanja blagostanja farmera i ruralnih zajednica. Ona rukovodi istraživanjima vezano za aktuelna pitanja koja utiču na uspeh agroturizma i diverzifikacije preduzetništva na farmama. Njen prošireni program bavi se potrebama poljoprivrednika u agroturizmu, nastojeći poboljšati njihov kvalitet života i ruralno blagostanje. Barbieri i njen tim sprovode svoja istraživanja na regionalnom i nacionalnom nivou u SAD, kao i na međunarodnom nivou (npr. Kanada, Ekvador, Peru, Ruanda, Španija). Kroz svoj rada do sada je objavila više od 100 naučnih publikacija i drugih edukativnih materijala. Takođe aktivno učestvuje na domaćim i međunarodnim konferencijama. Nedavno je bila uvodničarna Međunarodnoj radionici o agroturizmu. Njen rad je nagrađen s nekoliko nagrada, uključujući i Emerging Scholar award (2017, International Academy for the Study of Tourism) kao i National Diversity Team Award (2018, National Association of Community Development Extension Professionals). Godine 2019. dobila je Fulbrightovu stipendiju za boravak u Španiji, a 2022. Godine godine dobila je priznanje za međunarodni rad (NC State Outstanding Global Engagement Award).