Alma ŠEĆERBEGOVIĆ

Alma Šećerbegović je doktorirala na Univerzitetu u Tuzli, Bosna i Hercegovina, 2018. godine. Trenutno je docent na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Njeno istraživanje uključuje biomedicinsku obradu signala, beskontaktnu ekstrakciju fizioloških parametara i algoritme za analizu signala i podataka. Alma Šećerbegović objavila je dvije stručne knjige, radove u časopisima i konferencijama, te učestvovala u različitim istraživačkim projektima. Radila je na razvoju diplomskih i dodiplomskih kurseva iz oblasti telekomunikacija, Internet stvari, razvoja Web i mobilnih aplikacija. Osnivač je NVO “GirlTHing” sa osnovnim ciljem da podstakne djevojke da pronađu karijeru u ICT domenu.