Prvi trening u trajanju od 3 dana održaće se u Bijeljini u period od 28-30.11.2022. godine. Trening će biti održan u hotelu “River” (https://hotelriver.ba/).

Učesnici će na treningu osim upoznavanja sa projektom i dinamikom realizacijom, imati prilike da se
upoznaju sa savremenim aspektima poljoprivredne proizvodnje, preduzetništva, projektnog menadžmenta itd. Predavač i treneri su ljudi sa višegodišnjim iskustvom u agraru na različitim pozicijama, kao i mladi ljudi koji su se već ostvarili u poljoprivrednom poslovanju ili implelentaciji projekata. U okviru treninga planirana je i poseta uspešnijim privrednicima iz ovog kraja. Dnevni red i dinamika realizacije biće uskoro dostupni na sajtu projekta.