Zahvaljujući podršci Ambsade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, tokom jednogodišnjeg perioda (avgust 2022 – jul 2023) biće implementiran projekat AGRIPRENEUR (griculture raduates ising nnovation, roduction and esources through ntrepreneurial etworking and ducation ptake ates).

Projekat je namenjen mladim ljudima koji se profesionalno bave poljoprivredom u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na sopstvenim gazdinstvima, klasterima, preduzećima, obrazovnim institucijama i imaju potencijal da postanu lideri u poljoprivrednom sektoru u svom regionu. Reč je o mladim ljudima sa diplomom poljoprivrede koji se bave sopstvenim poslom u oblasti poljoprivrede ili rukovode određenim organizacijama ili projektima u vezi sa poljoprivredom. Projekat koordinira Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci uz snažnu podršku kolega koji dolaze sa drugih univerziteta (Nort Karolina State University) i nevladinog sektora (WEBIN, INTERA, GirlTHink).

Post a Comment