Održivost projektne incijative tema sastanka u Banjaluci

 

U ponedeljak 10.07.2023. u Banjaluci će biti
održana treća radionica u okviru projekta “Agripreneur”. Na završnoj
radionici će biti reči o dosadašnjim rezultatima ostvarenim tokom realizacije projekta
kao i potencijalnim modalitetima održivosti projektne incijative u narednom
periodu. Biće govora o različitim vidovima udruživanja, kao važnom alatu za
ostvarivanje preduzetničkih ciljeva. Učesnici će imati prilike da se upoznaju
sa iskustvima mladih preduzetnika, koji se organizovano bave poljoprivrednom
proizvodnjom. Radionica će biti održana u prostorijama Poljoprivrednog
fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Agenda radionice može da se preuzme ovdje.

Post a Comment