Materijali za mlade agropreduzetnike

U okviru projekta, pored velikog broja prezentacija učesnicima su dostupni i materijali koji se odnose na projektne aktivnosti i jačanje preduzetničkih kompetencija. O novitetima u oblasti poljoprivrede, učesnici imaju prilike da se više upoznaju u materijalu «IKT i inovacije u razvoju agrobiznisa» koji je pripremila Alma Šećerbegović (preuzmi ovdje). Informacije o tome šta je potrebno za lično usavršavanje […]