Miljan CVETKOVIĆ

Miljan je doktorirao 2010. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina. Trenutno je redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Bavi se agronomskim i fiziološkim aspektima savremene proizvodnje voćaka. Tokom rada u Srbiji bio je stipendista ministarstva za nauku i direktor Instituta za vinogradarstvo i vinarstvo u Nišu. Bio je angažovan kao nacionalni konsultant za voćarsku proizvodnju u okviru FAO projekta (2002 – 2004) “Strengthening of fruit production to assist economic revitalization in Central Serbia and Sandzak”. Na Poljoprivrednom fakultetu je obavljao funkciju prodekana za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju. Trenutno je rukovodilac Instituta za hortikulturu. Bio je koordinator FP7 – FOCUS BALKAN „Food Consumer Science in the Balkans: Frameworks, Protocols and Networks for a better knowledge of food behaviors (2008-2011)” za Bosnu i Hercegovinu. Bio je koordinator TEMPUS (AGRIVOC) i ERASMUS+ projekata na Univerzitetu u Banjoj Luci (LANDS, VIRAL). Bio je koordinator i učesnik na većem broju domaćih projekata. Kao dobitnik Fulbrajtove stipendije proveo je osam meseci na Univerzitetu Mičigen i Univerzitetu Oregon. U okviru projekata FAO i Svetske banke, boravio je u Gruziji i Indiji kao konsultant za voćarsku proizvodnju. Objavio je veći broj naučnih i stručnih radova.