Marko STOJANOVIĆ

Marko je stručnjak za obrazovanje, zapošljavanje i OCD i menadžer Projektne trening akademije (WE.T.A.) u okviru Zapadnobalkanskog instituta u Beogradu. Pionir je u razvoju politike o obrazovanju i obuci za preduzetništvo u Srbiji. Sa 11 godina profesionalnog iskustva u projektima razvojne saradnje u Srbiji i Zapadnom Balkanu kroz fondove EU u okviru IPA II, CBC, CBHE i CSF programa, USAID-a, UNDP-a i Norveške ambasade i sa 7 godina provedenih u upravljanju malim preduzećima, Marko je predstavlja resursa za razvoj, implementaciju i evaluaciju projekata, kao i analitičar politike sa posebnim tematskim fokusom na zapošljavanje mladih (podizanje zapošljivosti mladih, zatvaranje jaza između obrazovnih ishoda i potreba tržišta rada, stvaranje inovativnih usluga za mlade, npr. one-stop shops na lokalnom nivou sa mešavinom aktivnih mera dostupnih za različite ugrožene mlade, i učenje i promociju preduzetništva (analiza implementacije politike u učešću OCD u praćenju SBA i promociji preduzetničkog obrazovanja, podrška neformalnom učenju).