José CISNEROS

José Cisneros je od 2015. godine direktor međunarodnih programa na Fakultetu za poljoprivredu i životne nauke (CALS). Istovremeno je i profesor preduzetništva na Katedri za hortikulturu. Prije rada na univerzitetu Jose je bio osnivač i direktor programa Globalnog agrobiznis programa na Univerzitetu Missouri, specijalista za marketing na Državnom univerzitetu Michigan i deset godina poduzetnik. Jose koristi preduzetnički pristup za upravljanje kancelarijom CALS International Programs. U okviru takvog pristupa razvio je najsveobuhvatniju interaktivnu bazu podataka o međunarodnim aktivnostima fakulteta među kolegama sa različitih poljoprivrednih fakulteta. Takođe je osnovao CALS Global Academy, inicijativu za obuku međunarodnih profesionalaca u oblasti poljoprivrede i prirodnih nauka, koja je kreirala brojne programe profesionalcima na četiri kontinenta. Trenutno, Jose razvija novi međunarodni razvojni model – CREDO – koji nastoji da integriše istraživanje i obrazovanje u globalne inicijative uz učešće vladinih agencija, univerziteta i istraživačkih i terenskih institucija. Prije nego se pridružio univerzitetu u Karolini, Cisneros je osnovao AgriFoodGateway, sveobuhvatnu web baziranu bazu podataka za hortikulturnu industriju, koja je služila korisnicima iz preko 200 zemalja. Na Univerzitetu u Missouriju osnovao je Globalni agrobiznis program, međunarodnu inicijativu koja je podržala mala i srednja preduzeća u SAD-u da pokrenu i/ili prošire međunarodne komercijalne aktivnosti. Na Državnom univerzitetu Mičigen, Jose je predvodio inicijativu za partnerstvo američkih proizvođača sa uzgajivačima u kontra sezoni. Tokom svoje poduzetničke karijere, Jose je pokrenuo šest poslova u oblasti hortikulture, perade, maloprodaje i industriji mobilne elektronike.