Jelena NASTIĆ-STOJANOVIĆ

Jelena je osnivač i glavni izvršni direktor (CEO) Zapadnobalkanskog instituta (WEBIN), nevladine organizacije koja je aktivna u programima i projektima razvojne saradnje na Zapadnom Balkanu sa središtem u Beogradu, Republika Srbija. Pored strateškog vođenja organizacije, Jelena je u protekloj deceniji vodila tim za razvoj projekata, bavila se istraživanjem i radila kao evaluator na nizu složenih, višegošnjih i više partnerskih projekata finansiranih od EU, BMZ i UN u Srbiji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Moldavija, Jermenija, Gruzija i Kosovo*, a koji se bave tematskim oblastima društveno-ekonomskog razvoja. Nakon što je stažirala u Delegaciji Evropske komisije u Srbiji u sekciji za ekonomske integracije, gde je doprinela analizi tima o napretku politike zemlje u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, nastavila je karijeru kao asistent u pripremi-razvoju projekata, a zatim i PMI sertifikovani projektni menadžer u međunarodnoj konsultantskoj kompaniji HD European Consulting Group gde radi na projektima tehničke pomoći koji podržavaju institucije javnog sektora u Srbiji u implementaciji razvojne pomoći EU IPA u nekoliko sektora. Pre nego što se pridružila WEBIN-u, Jelena je bila na poziciji programskog direktora u World Vision fondaciji u Srbiji (deo međunarodne World Vision mreže). Jelena ima višegodišnje iskustvo u razvoju obrazovnih i programa obuke, sprovođenju evaluacije razvojne pomoći/analizi uticaja sprovedenih lokalnih, nacionalnih i regionalnih projekata sa ciljem da se maksimizira obim i efekti pružene pomoći u skladu sa ciljevima i prioritetima javnih politika. Od 2017. godine angažovana je kao eksterni procenitelj predloga projekata i finalnih izveštaja finansiranih projekata na godišnjim pozivima za grantove EU i drugih donatora. Kao trener ToT aktivno podržava osnaživanje mladih u razvoju i upravljanju projektima, kao i zatvaranje jaza između obrazovanja i tržišta rada kroz nadogradnju mekih veština kod polaznika. Jelena je po vokaciji Master evropskih studija - usmerenje evropske međunarodne politike i strana pomoć koji je stekla na Fakultetu umetnosti i društvenih nauka Univerziteta u Mastrihtu u Holandiji.