Gorana BENDER

Gorana Bender, već sedam godina zaposlena u INTERA Tehnološkom Parku, prvenstveno na zadacima vezanima za Traning Hub INTERA Tehnološkog Parka koji uključuju organizaciju i provođenje treninga u različitim područjima, ali i pripremu i organizaciju konferencija, meetup-a i sličnih događaja. Također, jedno od područja rada je implementacija projekata posebice kroz program Erasmus+ s fokusom na mlade, kao i korištenje ICT tehnologija u agronomiji.