Udruženje kao modalitet nastavka saradnje

U ponedeljak 10.07.2023. u Banjaluci je održana treća radionica u okviru projekta “Agripreneur”. Radionica je održana u prostorijama Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Na završnoj radionici je bilo reči o dosadašnjim rezultatima ostvarenim tokom realizacije projekta kao i potencijalnim modalitetima održivosti projektne incijative u narednom periodu.  Prisutni učesnici su imali prilike da se upoznaju […]

Održivost projektne incijative tema sastanka u Banjaluci

Održivost projektne incijative tema sastanka u Banjaluci   U ponedeljak 10.07.2023. u Banjaluci će bitiodržana treća radionica u okviru projekta “Agripreneur”. Na završnojradionici će biti reči o dosadašnjim rezultatima ostvarenim tokom realizacije projektakao i potencijalnim modalitetima održivosti projektne incijative u narednomperiodu. Biće govora o različitim vidovima udruživanja, kao važnom alatu zaostvarivanje preduzetničkih ciljeva. Učesnici će […]

„Hrana za sve“ zaradila 1000 KM

U periodu 24-28.04.2023. godine u Mostaru, u hotelu Buna, održana je druga radionica u okviru projekta Agripreneur. U okviru petodnevne radionice, učesnici su zajedno sa mentorima radili na razvoju svoje projektne ideje, koja je definisana na predhodnoj radionici u Bijeljini.  Na radionici u Mostaru, značajno učešće uzeli su i predavai sa univerziteta u Severnoj Karolini, […]

Agenda radionice u Mostaru

Druga radionica u okviru projekta Agripreneur održaće se u Mostaru u periodu24-28.04.2023. godine. Veći broj predavača iz BiH, Srbije i SAD-a predstavićeaktuelna dostignuća iz oblasti agropreduzetništva mladim agronomima iz cijeleBosne i Hercegovine. Pored predavanja, učesnici će i da posjete neke odnajboljih poljoprivrednih gazdinstava i preduzeća u Hercegovini. Na ovoj radionici, učesnici će imati priliku i […]

Proljeće vodi mlade agropreduzetnike u Mostar

U periodu 24-28.04.2023. godine u Mostaru, u hotelu Buna, biće održana druga radionica u okviru projekta Agripreneur. U okviru petodnevne radionice, učesnici će zajedno sa mentorima nastaviti rad na razradi svoje projektne ideje, koja je definisana na predhodnoj radionici u Bijeljini. Na radionici u Mostaru, značajno učešće imaće i predavači sa univerziteta u Severnoj Karolini, […]

Projekat Agripreneur predstavljen na radionici posvećenoj jačanju promocije startup-ova u ruralnim područjima

U okviru projekta ”Promoting EU integration through sustainable agriculture andgreen rural development in the EUSAIR non-EU countries” održana je međunarodnaradionica pod nazivom ”Strengthening the promotion of innovative start-ups andjob opportunities in rural areas of the EUSAIR countries”. Radionica je održana 21.03.2023. godine u Mostaru, a na radionici su učestvovalipredstavnici resornih ministarstava Bosne i Hercegovine, uspješni […]

Radionica u Bijeljini postavila visoke standarde i očekivanja učesnika

Tokom prve trodnevne radionice u Bijeljini, učesnici su imali prilike da se upoznaju sa projektom, njegovim ciljevima kao i nosiocima implementacije. Poseban kvalitet događaju dali su i gostujući moderatori, koji su govorili o svojim poslovnim ali i životnim izazovima. Uspeh radionice, ogleda se i u dobroj atmosferi i druženju učesnika, za šta smatramo da je […]

Agripreneur predstavljen na sajmu SmAgTech EXPO 2022

Na virtualnom sajmu Smart Agriculture EXPO 2022 održanom od 23-24.11.2022. godine predstavljen je projekat “Agripreneur”. SmAgTech EXPO organizuje Poljoprivredni fakultet u Banja Luci sa konzorcijumom projekta VIRAL.  Na sajmu je predstavljeno 35 kompanija i istraživačkih institucija iz oblasti IKT-a u poljoprivredi, 19 projekata i 17 članica konzorcijuma. Uz sajamski dio održana su brojna stručna predavanja […]

Održana prva radionicu u okviru projekta ”Agripreneur”

U hotelu River, Bijeljina u periodu 28-30.11.2022. održana je prva radionica za mlade agronome, korisnike projekta ”Agripreneur”. Tokom trodnevne radionice, 12 predavača je prezentovalo svoje iskustvo, znanje i vještine iz oblasti projektnog menadžmenta, marketinga u poljoprivredi, upotrebe IKT-a u poljoprivredi, rada u multinacionilnim kompanijama, odnosima s javnošću i raznim drugim temama bitnim za lični i […]

Prva radionica u Bijeljini – prilika za upoznavanje

U periodu 28-30.11.2022. godine u Bijeljini, u hotelu River, biće održana prva radionica u okviru projekta Agripreneur. U okviru trodnevne radionice, korisnicima će se predstaviti osam predavača projektnog konzorcijuma i četiri gostujuća predavača. Radionica je zasnovana na obuci kroz teoretska predavanja, praktične intraktivne sesije i stručnoj ekskurziji. Radionica će biti prva prilika sa upoznavanjem korisnika, […]